საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ ორგანიზაციაში სექსუალური შევიწროების პრევენციისა და რეაგირების მექანიზმი დამტკიცდა

საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ სექსუალური შევიწროების პრევენციისა და რეაგირების მექანიზმი დამტკიცდა, რომელზეც საქართველოს პირველი არხის გუნდმა და UN Woman-ის წარმომადგენლებმა ერთობლივად იმუშავეს. დოკუმენტი მიზნად ისახავს დასაქმების ადგილზე სექსუალური შევიწროების შესახებ თანამშრომლების ცნობიერების ამაღლებას, ორგანიზაციაში მსგავსი ფაქტების პრევენციას და მოიცავს მექანიზმს შესაბამისი რეაგირებისათვის.

საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ ორგანიზაციაში სექსუალური შევიწროების პრევენციისა და რეაგირების მექანიზმი დამტკიცდა