პროგრამა „უსაფრთხო ონლაინი - ქალთა გაძლიერება ციფრულ ეკონომიკაში“

სტუმრები: თინათინ ნიბლოშვილი – თბილისის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს თავმჯდომარე; ნინო ჩუბინიძე – „მერსი ქორფსის“ პროგრამის ხელმძღვანელი.

ახალი დღე