გამქრალი გოგონები -  სქესის მიხედვით გაკეთებული შერჩევითი აბორტები საქართველოში

ახალი დღე