კამპანია გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ

▶ ქალთა მიმართ ძალადობა –  პრობლემები, გამოწვევები და გამოსავლის გზები.

▶ რას სთავაზობს დაზარალებულებს სახელმწიფო და რამდენად მნიშვნელოვანია საზოგადოების პასუხისმგებლობა შესაძლო დანაშაულზე რეაგირებისას.

კვირის მოამბე