„საიდუმლო კარტოთეკა“ - „კოლექტივიზაცია“ - პირველი სერია

რეჟისორი: შალვა შენგელი
სცენარის ავტორი: მიხეილ ბასილაძე

საიდუმლო კარტოთეკა

სტოქსი… პოლკოვნიკის დახეული წერილები

თბილისის კართან

იონას საქართველო

ეპოქა

დოკუმენტური ფილმები