საიდუმლო კარტოთეკა

სცენარისტი – მიხეილ ბასილაძე, რეჟისორი – შალვა შენგელი. პროექტი ეფუძნება შინაგან საქმეთა სამინისტროს საარქივო სამმართველოში დაცულ საბჭოთა უშიშროების პერიოდის სისხლის სამართლის საქმეებს (1921-1990 წწ). ეს უნიკალური დოკუმენტური მასალა ფართო საზოგადოებისთვის ნაკლებად ცნობილია, ან საერთოდ უცნობია. სისხლის სამართლის საქმეების მეშვეობით ნათლად იხატება საბჭოთა საქართველოს კრიმინალური ვითარება, რომელიც ამავე დროს კონკრეტული ეპოქის სრულფასოვანი აღწერის საშუალებას გვაძლევს. პროექტის … ვრცლად საიდუმლო კარტოთეკა