ეპოქა

სტუდია „ეპოქა” – ადამიანი უპირველესია!

ფილმები – ადამიანების შესახებ, რომლებიც ცხოვრობენ ჩვენს ეპოქაში და თავად ქმნიან ეპოქას კულტურასა და ხელოვნებაში.

„იონას საქართველო”აკა მორჩილაძის ტელეპროექტი, 20 სერიად.

მიკროფილმები – საინტერესო ადამიანების, მოვლენების, არქიტექტურული შენობა-ნაგებობების, პროფესიების, ხელობების, ტრადიციების, წეს-ჩვეულებებისა და ცხოვრების წესის შესახებ.

 

ვიდეო/აუდიო