საიდუმლო კარტოთეკა
შაბათი, 20:30

სცენარისტი – მიხეილ ბასილაძე, რეჟისორი – შალვა შენგელი.

პროექტი ეფუძნება შინაგან საქმეთა სამინისტროს საარქივო სამმართველოში დაცულ საბჭოთა უშიშროების პერიოდის სისხლის სამართლის საქმეებს (1921-1990 წწ). ეს უნიკალური დოკუმენტური მასალა ფართო საზოგადოებისთვის ნაკლებად ცნობილია, ან საერთოდ უცნობია.

სისხლის სამართლის საქმეების მეშვეობით ნათლად იხატება საბჭოთა საქართველოს კრიმინალური ვითარება, რომელიც ამავე დროს კონკრეტული ეპოქის სრულფასოვანი აღწერის საშუალებას გვაძლევს.

პროექტის პირველი ნაწილი – 1921-1927 წლები. ამ ნაწილში თავმოყრილი იქნება აღნიშნული პერიოდისთვის დამახასიათებელი კრიმინალური შემთხვევები.

თითოეული ფილმი ეფუძნება სისხლის სამართლის საარქივო მასალებში მოძიებულ კონკრეტულ კრიმინალურ ისტორიას. ამას დაემატება შინაგან საქმეთა სამინისტროს საარქივო სამმართველოს დაქვემდებარებაში არსებული კომუნისტური პარტიის არქივის მასალა. ფილმი აგრეთვე გამდიდრდება იმ პერიოდის საგაზეთო პუბლიკაციების მეშვეობით.

ვიდეო/აუდიო