საერთაშორისო კონფერენცია

„არაფორმალური განათლების გამოწვევები“ – თემაზე მეხუთე საერთაშორისო კონფერენცია ეროვნულ სასახლეში გაიმართა. ღონისძიების მიზანია, დარგში არსებული გამოწვევების შესაბამისად, საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარება, ახალი სასწავლო მიმართულებებისა და ტენდენციების გაცნობა. ასევე ცენტრალურ ხელისუფლებასა და ადგილობრივ თვითმმართველობებთან მუდმივი კონტაქტის ხელშეწყობა. კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღეს ეროვნული სასახლის პარტნიორი საერთაშორისო ორგანიზაციების, ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლებების წარმომადგენლებმა. ასევე სახელოვნებო, სკოლის გარეშე და არაფორმალური განათლების ორგანიზაციებმა.