მზადება რუსთავქალაქობის აღსანიშნად

ქალაქ რუსთავში რუსთავქალაქობის აღსანიშნად ემზადებიან.

ახალი დღე