სიცოცხლის ფასად მოპოვებული კადრები, ბაბუშერაში გადარჩენილი ოპერატორი და წლების შემდეგ ნაპოვნი, მამისთვის დაწერილი წერილები

ქეთი ბახტაძის სიუჟეტი.

ახალი დღე