კონსტიტუციის მიღებიდან 100 წელი გავიდა

 1921 წლის 21 თებერვალს, საქართველოს პირველი დამოუკიდებელი რესპუბლიკის დამფუძნებელმა კომისიამ ქვეყნის უზენაესი კანონი დაამტკიცა –  100 წელი პირველი კონსტიტუციის მიღებიდან.

ახალი დღე