ხორბლის ბაზარი 

არაერთი ხელშემწყობი პროგრამის მიუხედავად, საქართველოში ხორბლის წარმოების მაჩვენებელი მაინც დაბალი რჩება.

უკვე წლებია, უცვლელია ის წილი, რომელიც ადგილზე მოყვანილ მარცვლეულს მთლიან მოხმარებაში უკავია. შესაბამისად, მოხმარებული პროდუქციის თითქმის 90% რუსეთიდან იმპორტირდება. თუმცა ადგილობრივი წარმოების გასაზრდელად, ხელისუფლებას არაერთი გამოწვევის დაძლევა სჭირდება. ფერმერები ყველაზე დიდ პრობლემას თანამედროვე ტექნოლოგიების სიმწირეში და აგროგანათლების დეფიციტში ხედავენ.

მარიამ ბერძენიშვილი დაინტერესდა, რა ნაბიჯები იდგმება რუსულ ხორბალზე დამოკიდებულების შესამცირებლად.

დატოვე კომენტარი