კაცები პირველზე! სტუმარი: გურამ მამალაძე - კაცების ფეისბუქ-ფანჯგუფის ერთერთი ადმინისტრატორი და თამაშ „ჯიგომენის“ შემქმნელი

ირაკლი კაკაბაძე, დავით ლაბაძე, ირაკლი ვახტანგიშვილი, გიორგი ჯანელიძე

კაცები