კაცები პირველზე! სტუმარი: ვლადიმერ ბოისა, საქართველოს კალათბურთის ფედერაცის ვიცე-პრეზიდენტი

ირაკლი კაკაბაძე, დავით ლაბაძე, ირაკლი ვახტანგიშვილი, გიორგი ჯანელიძე

#კალათბურთი

კაცები