კაცები პირველზე! სტუმარი: გიორგი შერმაზანაშვილი (შერმაზანა) - ფოტოგრაფი

ირაკლი კაკაბაძე, დავით ლაბაძე, ირაკლი ვახტანგიშვილი, გიორგი ჯანელიძე

კაცები