კაცები პირველზე! სტუმრები: ნიკა გრიგოლია და ლევან ჯობავა

ირაკლი კაკაბაძე, დავით ლაბაძე, ირაკლი ვახტანგიშვილი, გიორგი ჯანელიძე

კაცები