კაცები პირველზე! საახალწლო გადაცემა - სტუმარი: დავით გოგიჩაიშვილი / „კაცების ტაქსი“ და „იოლი მეგაშოუ“

ირაკლი კაკაბაძე, დავით ლაბაძე, ირაკლი ვახტანგიშვილი, გიორგი ჯანელიძე

კაცები