კაცები პირველზე! საახალწლო გადაცემა - სტუმარი: დავით გოგიჩაიშვილი

ირაკლი კაკაბაძე, დავით ლაბაძე, ირაკლი ვახტანგიშვილი, გიორგი ჯანელიძე

კაცები