ინტერვიუ ფარიზ ისმაილ ზადესთან

ინტერვიუ  ადა-ს უნივერსიტეტის ვიცე-რექტორთან, ფარიზ ისმაილ ზადესთან.