განათლების საერთაშორისო ცენტრის პროგრამები

განათლების საერთაშორისო ცენტრი საზღვარგარეთ სწავლის გაგრძელების მსურველი სტუდენტების რეგისტრაციას იწყებს.

სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილეობა ბაკალავრის დიპლომის მქონე ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია. სტიპენდიის მოპოვება სპეციალური კონკურსის გავლით სამაგისტრო, სადოქტორო, კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამაზე და სახელოვნებო აკადემიურ პროგრამებზეა შესაძლებელი. პროგრამას წელს ახალი პრიორიტეტული პროფესიები დაემატა.

მანანა გიგინეიშვილი დეტალებით.

 

დატოვე კომენტარი