განათლების რეფორმა

1918-1921 წლებში საქართველოს მთავრობის მიერ განხორციელებული რეფორმა. ნახეთ როგორ იქმნებოდა პროგრამები და სახელმძღვანელოები, მაშინ როცა ქვეყანაში ეკონომიკა ფაქტიურად არ არსებობდა.

ახალი კვირა