დასაქმების ხელშემწყობი ახალი პროექტი

სტუმრები: მარიამ იობიძე, პროექტის „დასაქმება, ხელშეწყობა, კონსულტირება შრომის ბაზრის საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად“ მენეჯერი; ნინო ველითაური, დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს დირექტორი.

ახალი დღე