ცვლილებები ეკონომიკურ გუნდში

ყველაზე მეტი სტრუქტურული ცვლილება მთავრობის ეკონომიკურ გუნდს შეეხო.

ეკონომიკური მიმართულების მქონე ხუთი სამინისტროს ფუნქციები სამ უწყებაში მოიყრის თავს.

რამდენად ეფექტური იქნება და რა სარგებელს მოუტანს ქვეყანას სამინისტროების გამსხვილება.

სანდრო ჯუფალაკიანი მუშაობდა თემაზე.

დატოვე კომენტარი