აუტიზმის ცნობადობის ამაღლების მსოფლიო დღე

მსოფლიო აუტიზმის ცნობადობის ამაღლების დღეს აღნიშნავს.

კვირეული დაიწყო საქართველოშიც. საკანონმდებლო ცვლილებების და დაფინანსების პროგრამების ზრდის მიუხედავად, აუტისტური სპექტრის მქონე მოქალაქეები მაინც არაერთი გამოწვევის წინაშე დგანან. ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად სრულწლოვანი ასაკის მიღწევის შემდეგ განათლების და დასაქმების ხელშეწყობის პროგრამების არარსებობაა. ორი წლის წინ დაანონსებული აუტიზმის ეროვნული ცენტრი, რომელსაც 16 წლამდე აუტიზმის მქონე პირების განათლება-განვითარებაზე უნდა ეზრუნა, დღემდე დაპირებად რჩება.