პირველი აუდიტორია - არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება - მათ მიმართ და მათ მიერ ჩადენილი ძალადობა
  • რას უპირისპირებს მოზარდების პრობლემებს სახელმწიფო და საზოგადოება
  • რა ფორმას ვირჩევთ კონფლიქტის დასაძლევად, რას ვაკეთებთ ან არ ვაკეთებთ დანაშაულის პრევენციისთვის
  • რას შეცვლის ქუჩური გარჩევების კრიმინალიზაცია – ახალი თაობის ხედვა პირველ აუდიტორიაში პირველ არხზე

პირველი აუდიტორია