პირველი აუდიტორია - ქალთა უფლებები საქართველოში
  • არის თუ არა სოციალურ-ეკონომიკური კომპონენტი ქალების უფლებების შეზღუდვის ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი
  • რას თვლიან ახალგაზრდები მთავარ პრობლემად და რამდენად იცვლება საზოგადოების დამოკიდებულება გენდერული ნიშნით დისკრიმინაციის მიმართ
  • ახალი თაობის ხედვა ქალთა უფლებებზე

სტუმრები: ვიკა ბუკია – ჟურნალისტი

ნენო ჩარკვიანი -„სოლიდარობის ქსელი“

ნინო ხელაია – პირველი არხის ანალიტიკოსი

პირველი აუდიტორია