42° პარალელი - მოლდოვა ნაციონალური იდენტობის ძიებაში

მოლდოვური ელიტების მიერ მოსახლეობისთვის მიმზიდველი ნაციონალური იდენტობის ან ეროვნული იდეის ჩამოყალიბების შეუძლებლობა მოლდოვური სახელმწიფოსთვის ყველაზე დიდი გამოწვევად რჩება. ნაციონალური იდენტობის პრობლემა მულტიეთნიკური მოლდოვური საზოგადოების ინტეგრაციის მთავარი დამაბრკოლებელი ფაქტორია. თვითონ ეთნიკურად მოლდოვურ უმრავლესობაშიც მოლდოვის ისტორიის, ეროვნული სიმბოლიკების, ღირებულებებისა და ენის მიმართაც აზრთა სხვადასხვაობაა. შოთა თხელიძის სიუჟეტი.

42° პარალელი