42° პარალელი - განათლების როლი შემოსავლების გადანაწილებაში

საზოგადოება, რომელიც ფიქრობს, რომ წარმატებას უმეტესად ძალისხმევა განაპირობებს და არა მაგალითად სასტარტო პირობები, ნაკლებად არის შემოსავლების გადანაწილების მომხრე. თამთა მარიდაშვილი ესაუბრა ესექსის უნივერსიტეტის და ევროპის უნივერსიტეტის ინსტიტუტის ბიჰევიორისტს, რომელმაც ეს ჰიპოთეზა ექსპერიმენტებით დაადასტურა.

42° პარალელი

დატოვე კომენტარი