42° პარალელი - დავა კურილიის კუნძულებზე

მეორე მსოფლიო ომმა ევრაზიაში მთელი რიგი ახალი სასაზღვრო დავები წარმოქმნა, დროთა განმავლობაში მათი ნაწილი მშვიდობიანად, მოლაპარაკებების საფუძველზე გადაწყდა. მაგრამ მათ შორის ერთ-ერთი უკანასკნელი რუსეთსა და იაპონიას შორის კურილიის კუნძულებზე, იაპონიისთვის ჩრდილოეთ ტერიტორიებზე დავა, ჯერ კიდევ გადაუჭრელია. შოთა თხელიძის სიუჟეტი

42° პარალელი