42° პარალელი - სამი ზღვის ინიციატივა - აღმოსავლეთ ევროპის განვითარების ახალი პერსპექტივა

სატრანსპორტო და ენერგო ურთიერთდაკავშირებულობა უკვე ათწლეულებია, რაც აღმოსავლეთ ევროპის სტრუქტურულ სისუსტეს წარმოადგენს. რეგიონის ქვეყნებს შორის არ არსებობს მათი ეკონომიკური ინტეგრირებისთვის საჭირო სხვადასხვა ტიპის ინფრატრუქტურა. ამ გამოწვევის საპასუხოდ აქამდე არსებული პოლიტიკები არაეფექტური აღმოჩნდა. შოთა თხელიძის სიუჟეტი

42° პარალელი

  

დატოვე კომენტარი