უსინათლო ახალგაზრდების პრობლემები

◾ უსინათლო და მცირე მხედველი მოზარდების პრობლემები საქართველოში

◾ არის თუ არა მათთვის სრულფასოვანი განათლება ხელმისაწვდომი, გარემო კი – ადაპტირებული?

კვირის მოამბე