თევზის ფესტივალი

ბათუმში თევზისა და ზღვის პროდუქტების ფესტივალი მიმდინარეობს.

ღონისძიების მიზანია ხელი შეუწყოს რეგიონში დარგის პოპულარიზაციას, რადგან მეთევზეობა და აკვაკულტურის განვითარება ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა.