შრომითი ურთიერთობები საქართველოში

სტუმარი: ნატო ნათენაძე, შრომის ინსპექციის სამსახურის უფროსის პირველი მოადგილე.

ახალი დღე