„შარქების“ ერთმანეთთან „ჩაწილება“ / ველოსიპედის გამოგონება / გაბრაზებული პავლე - მეხუთე ეპიზოდი!

შარქ თენქ საქართველო