სასამართლოს გადაწყვეტილება

სასამართლოს დადგენილების საფუძველზე, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტმა „ამბიკონ სტილსის“ მეტალურგიული წარმოების უფლების შეჩერების შესახებ გადაწყვეტილება მიიღო. ინსპექტირებით დადგინდა, რომ კომპანია საქმიანობას გარემოსდაცვითი პირობების დარღვევით ახორციელებდა, რაც საფრთხეს უქმნიდა გარემოს.