საქართველო ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყანა

ახალ პროგრამებზე გაზრდილი ფინანსები და ევროპულ ბაზარზე წვდომა – მოლოდინია, რომ ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი საქართველოს ამ და სხვა ბევრ სარგებელს მოუტანს. კერძო სექტორი საექსპორტო და სავაჭრო მაჩვენებლებისა და ქართული პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის გაზრდას, უცხოური ინვესტიციის მოზიდვასა და ტექნოლოგიების დახვეწას პროგნოზირებს. სფეროს წარმომადგენლების ვარაუდით, სტატუსი ქვეყანას სხვადასხვა სფეროში ევროპიდან მეტი ფინანსური რესურსის მოზიდვაში დაეხმარება. განსაკუთრებული აქცენტი გაწევრიანების წინა მხარდაჭერის მექანიზმზე კეთდება, რაც არაერთი მიმართულების, მათ შორის საგანმანათლებლო და სოციალური პროგრამების დაფინანსებას გულისხმობს.

მარიამ ბერძენიშვილის სიუჟეტი.