სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმი

აივ ინფექცია და ტუბერკულოზი – დედაქალაქში ამ საკითხზე სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმი იმართება. მიზანია შიდსის, ტუბერკულოზისა და ცე ჰეპატიტის კონტროლის საკითხებში მოქალაქეების ინფორმირება. სპეციალისტები გამოწვევებს განიხილავენ.