რა გზას გადიან შშმ ბავშვების ოჯახის წევრები მათი სოციალიზაციისთვის

პერსონალური ასისტირების სერვისის საჭიროება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებისთვის.

ახალი დღე