ახალი პროექტი შშმ ბავშვების მშობლებისთვის

შშმ ბავშვების მშობლებისთვის ახალი მხარდამჭერი პროექტი იწყება.

საპილოტე პროგრამას „მწვანე შუქი“ ჰქვია. ის ოჯახებისთვის ფსიქიატრის, ფსიქოლოგის, პერსონალური ქოუჩის სერვისის და სოციალური თერაპიის კომბინირებულ მიწოდებას ითვალისწინებს. პროექტს მხარს უჭერენ პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭო და რუსთავის მერია. საპილოტე პროგრამა სწორედ ქალაქ რუსთავიდან იწყება.

რუსუდან ლოლაძე და ირაკლი თელაურიძე დეტალებით.