პერსონალური ასისტირების სერვისის საჭიროება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებისთვის

რა გზას გადიან შშმ ბავშვების ოჯახის წევრები მათი სოციალიზაციისთვის.

ახალი დღე