ქველმოქმედება დიაბეტის მქონე ბავშვების დასახმარებლად

გაიცანით „ტკბილი ბავშვები“ და მათი ყველა სეზონის თოვლის ბაბუა, გიორგი მანჯავიძე – დიაბეტის მქონე ბავშვების დასახმარებლად ერთი კაცის დაწყებული ქველმოქმედება და სიკეთის ჯაჭვში ჩაბმული მოქალაქეები.

ახალი დღე