ტკბილი ბავშვები

1500-მდე ბავშვი სახელმწიფოს დახმარების მოლოდინში. როდის ექნებათ საქართველოში დიაბეტით დაავადებულ არასრულწლოვნებს გლუკოზის უწყვეტი მონიტორინგის სისტემა?

ახალი კვირა