პრემიერ-მინისტრი ბრატისლავის გლობალური უსაფრთხოების ფორუმზე #მოამბე სპეციალური გამოშვება

მოამბე