პარტიული შემოწირულობა წალენჯიხის მერიის თანამშრომლებისგან