კაცები პირველზე! სტუმარი: მოფარიკავე სანდრო ბაზაძე

ირაკლი კაკაბაძე, დავით ლაბაძე, ირაკლი ვახტანგიშვილი, გიორგი ჯანელიძე

კაცები