კაცები პირველზე! სტუმარი: კობა გვენეტაძე, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი

ირაკლი კაკაბაძე, დავით ლაბაძე, ირაკლი ვახტანგიშვილი, გიორგი ჯანელიძე

კაცები