კაცები პირველზე! სტუმარი: გიორგი ბაქრაძე

• ერთი კვირა მოწევის აკრძალვიდან
• 500 ათასი ფაროსანას დასამარცხებლად
• ვაკანსია „თანაქშრობელზე“

ირაკლი კაკაბაძე, დავით ლაბაძე, ირაკლი ვახტანგიშვილი, გიორგი ჯანელიძე

კაცები