ინტელექტუალური საკუთრების მფლობელთა ასოციაციის წევრების განცხადება