ფოტოდოკუმენტალისტ გოგი გიორგობიანის შემოქმედება

ახალი დღე